Hopp til hovedinnhold

Leigetakar har eller ønsker å skaffe seg kjæledyr

Leigetakar vil ha eit kjæledyr

Les kontrakten din for å sjå om det er eit forbod mot dyrehald eller ikkje.

Dersom du ønsker å skaffe deg eit kjæledyr, og det er forbod mot dyrehald, må du i utgangspunktet respektere forbudet. Trass i at utleigar har fastsett forbod mot dyrehald, kan det vere slik at du har høve til å skaffe deg kjæledyr dersom du har gode grunnar for det og dyrehaldet ikkje er til ulempe for utleigar eller andre brukarar av eigedommen.

Gode grunnar kan for eksempel vere sosiale eller velferdsmessige forhold.

Med mindre utleigaren har gode grunnar for forbod mot kjæledyr, så skal du kunne skaffe deg det dersom du har gode grunnar og behov for kjæledyr.

Ver merksam på at kjæledyr kan føre til ekstra slitasje på bustaden, som du kan bli ansvarleg for.

Utleier vil nekte leietaker å ha kjæledyr

Ønsker du ikke at leietakeren skal skaffe seg kjæledyr, må du opplyse om at det er forbud mot dyrehold når kontrakten inngås.

Selv om det er forbud mot dyr, kan leietaker skaffe seg dyr hvis det er gode grunner for det og det ikke foreligge en ulempe for deg som utleier at leietaker skaffer seg dyr.

Ulemper kan være allergi, ubehagelig lukt, støy eller lignende.