Hopp til hovedinnhold

Husordensregler

Temaer i denne artikkelen

Husleiekontrakt

Ro og orden

Leietakeren plikter etter reglene i husleieloven § 5-2 å følge vanlige ordensregler og rimelige påbud som utleieren har fastsatt til sikring av god husorden.

Slike regler kan utleier ha opplyst om muntlig, det kan stå skrevet i husleiekontrakten eller det kan være lagt ved som et eget skriv i tillegg til husleiekontrakten. Dette blir ofte omtalt som husordensregler.

Selv om det ikke er skrevet ned noen spesifikke husordensregler, så må leietakeren likevel vise hensyn fordi utleieren har en plikt til å sikre god husorden.

Vanlige temaer for husordensregler:

  • Det skal være ro i bygget mellom kl 22.00/23.00 til kl 07.00
  • Det er ikke lov å røyke
  • Det er ikke lov med dyr
  • Det skal være orden i fellesarealer både ute og inne
  • Det er ikke lov å sette søppel i fellesarealer
  • Regulering av tillatelse til parkering

Det er bare adgang til å avtale rimelige påbud. Utleier kan derfor ikke i husordensreglene nekte at leietaker har besøk i boligen.

Har leietaker lov til å ha kjæledyr?