Hopp til hovedinnhold

Leietaker leier ut boligen til noen andre

Utgangspunktet etter husleieloven er at leietakeren ikke har lov til å leie ut boligen til noen andre. Det står i husleieloven § 7-2.

Dersom leietakeren har gjort dette uten tillatelse, så er det et brudd på husleiekontrakten. Utleieren kan da vurdere om leieforholdet skal sies opp eller om det er grunnlag for heving.

Oppsigelse Når kan utleier heve leiekontrakten?

Skal en samboer, ektefelle eller ektefellens eller samboerens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje flytte inn hos leietakeren, så kan de gjøre det. I slike tilfeller er det ikke snakk om å leie ut til noen andre, og det krever ikke godkjenning fra utleieren.

Kan utleier nekte leietaker å bo sammen med flere?

I noen tilfeller har leietakeren lov til å fremleie. I de tilfellene må leietakeren uansett be om utleierens godkjenning.

Fremleie - kan leietakeren leie ut boligen til andre?