Hopp til hovedinnhold

Samboeren betaler ikke husleie

Har ikke samboeren betalt sin del av leien?

Dersom samboere leier med felles ansvar, har begge ansvar for at den totale leiesummen blir innbetalt til utleieren. Utleieren kan kreve den halvparten som ikke er betalt fra deg som allerede har betalt. Har dere ikke felles ansvar, så kan ikke utleieren kreve utestående leie fra deg.

Du kan risikere å måtte flytte ut hvis skyldig leie ikke blir betalt inn.

Oppsigelse av leieforhold

Et krav om skyldig leie mot den man leier sammen med, kan ikke behandles av Husleietvistutvalget. Leier den ene samboeren av den andre, så kan krav om skyldig leie behandles av Husleietvistutvalget.