Hopp til hovedinnhold

Når kan utleier heve leiekontrakten?

Person bruker teip på flytteeske.

Temaer i denne artikkelen

Heving

Heving er en ekstraordinær måte å avslutte leieavtalen umiddelbart på. For at utleier skal ha rett til å heve, må leietaker ha begått omfattende eller alvorlig kontraktsbrudd.

Heving er den mest alvorlige måten å reagere på. Det skal derfor mye til for å ha rett til å heve. Ofte vil det være et alternativ å si opp leieavtalen.

Les mer om oppsigelse

Vilkår for å heve:

  • Utleieren skal normalt sende en skriftlig advarsel til leietakeren før hevingen.
  • Det må være et vesentlig kontraktsbrudd fra leietakeren. 
  • Hevingen skal være skriftlig og utleieren skal opplyse leietakeren om grunnen til hevingen. 

Om utleier har rett til å heve, må man vurdere i hvert enkelt tilfelle.

Eksempler på situasjoner der utleieren muligens kan ha rett til å heve:

  • Leietaker betaler ikke inn husleien
  • Leietaker betaler ikke inn avtalt depositum
  • Leietaker bryter vedlikeholdsplikten på en alvorlig måte
  • Leietaker opptrer på en måte som er til alvorlig skade eller sjenanse
  • Leietaker leier ut videre til noen andre uten å ha lov (ulovlig fremleie)
  • Leietaker bruker boligen ulovlig, for eksempel til en hasjplantasje

Utleier bør sikre seg bevis

Dessverre kan mangelen på skriftlige bevis skape utfordringer hvis partene blir uenige. Uten skriftlige bevis kan det bli vanskelig å vinne frem i en sak i Husleietvistutvalget.

Det kan være lurt for utleier å få juridisk rådgivning før hun velger å heve leiekontrakten.

Trenger du juridisk hjelp?Husleieloven § 9-9