Vi tar ikke imot besøkende ved våre kontorsteder. Unntak gjelder hvis du ønsker å se kunngjøringer/hente dokumenter som forkynnes ved kunngjøring, jf. domstolloven § 181
Hopp til hovedinnhold

Leietaker har ikke vasket ordentlig

Har leietaker flyttet uten å vaske ordentlig?

Leietaker plikter å levere tilbake boligen i avtalt stand. Hvis ikke annet er avtalt, må leietaker tilbakelevere boligen ryddet, rengjort og i samme stand som ved overtakelsen.

Husleieloven § 10-2

Ved utflytting skal boligen være så ren at neste leietaker skal kunne flytte rett inn uten ytterligere vasking. Dette innebærer blant annet at leietaker må vaske i skuffer og skap, rengjøre dusjen og kjøkkenviften.

Selv om boligen var mangelfullt rengjort ved innflytting, er leietaker forpliktet til å vaske. Hvis leietaker ved innflyttingen var misfornøyd med rengjøringen, skulle han gitt beskjed om dette til utleier innen rimelig tid etter at han flyttet inn.

Hvis leietaker har flyttet og levert nøklene til utleier, har han ikke rett til å komme tilbake for å vaske med mindre utleier tillater det.

Utleier kan kreve erstatning for utgifter til utvask i tilfeller der leietaker ikke har vasket ordentlig.

Husleieloven § 10-3 I hvilken stand boligen være ved tilbakelevering?