Vi tar ikke imot besøkende ved våre kontorsteder. Unntak gjelder hvis du ønsker å se kunngjøringer/hente dokumenter som forkynnes ved kunngjøring, jf. domstolloven § 181
Hopp til hovedinnhold

Utleier møter ikke opp utflyttingsdagen

To personer pakker inn glass i flytteesker. Foto.

Stiller utleier ikke opp ved tilbakeleveringen, bør leietaker sjekke boligen, ta bilder og skrive opp alle skader og mangler. 

Hvis oppsigelsestiden er ute, og utleier ikke kan ta imot nøklene, bør leietaker snarest mulig sende nøklene med rekommandert postsending til utleier.

Rekommandert postsending betyr at leietaker får kvittering for at brevet er sendt, og at utleier får en melding fra Posten om at han har fått et brev som må hentes. Poenget med rekommandert sending er at leietaker får bevis for at han har levert nøklene til utleier. Hvis utleier er utilgjengelig, kan leietaker kreve at utleier erstatter utgiften for den rekommanderte sendingen.

Hvis leietaker i stedet for å levere nøklene til utleier beholder nøklene og dermed tilgangen til boligen, risikerer leietaker å måtte betale husleie helt til nøklene blir levert.

Husleieloven § 10-3