Hopp til hovedinnhold

Leietaker møter ikke opp innflyttingsdagen

Møtte ikke leietaker opp på innflytningsdagen som avtalt?

Etter inngåelse av leieavtalen er utleier og leietaker bundet av avtalen. Det vil si at leietaker må betale husleie og depositum som avtalt, og utleieren må gi leietaker nøklene til boligen. Også muntlige leieavtaler er bindende, men da kan det ofte være vanskelig å bevise hva man ble enige om.

Husleiekontrakt

Hvis leietaker etter inngått leiekontrakt ønsker å trekke seg fra kontrakten, må leietaker si opp leiekontrakten dersom partene har avtalt at kontrakten kan sies opp. Leietaker er i utgangspunktet ansvarlig for å betale husleie i oppsigelsestiden.

Erstatning for leietap