Hopp til hovedinnhold

Boligen er ikke vasket ved innflytting

Er boligen ikke blitt vasket før innflytting?

Hvis ikke annet er avtalt, skal boligen ved overleveringen være ryddet, rengjort og i vanlig god stand.

Oppdager leietaker feil eller mangel, må han sende melding (reklamere) til utleier. Leietaker må reklamere innen rimelig tid, vanligvis innen 14 dager. Reklamasjonen bør være skriftlig, må opplyse om hva det klages på, og at leietaker krever retting av feilen. Leietaker må gi reklamasjonen på en forsvarlig måte og sikre bevis for at den er sendt.

Hvis utleier ikke utbedrer mangel innen rimelig tid, kan leietaker vurdere å kreve avslag i husleien eller erstatning. Er mangelen vesentlig, kan leietakeren vurdere å heve leieforholdet.

Hvis leietaker ikke har reklamert eller har reklamert for sent, kan han ikke kreve noe.

Husleieloven § 2-2 Husleieloven § 2-8