Vi tar ikke imot besøkende ved våre kontorsteder. Unntak gjelder hvis du ønsker å se kunngjøringer/hente dokumenter som forkynnes ved kunngjøring, jf. domstolloven § 181
Hopp til hovedinnhold

Leietaker vil ikke overta boligen likevel

Froskeperspektiv av leilighetsblokk med glassbalkonger. Foto.

Ønsker ikke leietaker å flytte inn likevel?

Leietaker er i utgangspunktet forpliktet til å betale leie ut oppsigelsestiden, selv om hun ombestemmer seg eller endrer planer.

Hvis leietaker ikke ønsker å overta boligen grunnet vesentlige mangler ved boligen, kan hun vurdere å heve.

Vilkåret for å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning er at det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd. Leietaker bør sikre seg bevis for kontraktsbruddet.

Eksempler på vesentlig brudd på kontrakten kan være at utleier ikke har overlevert boligen med nøkler ved leieforholdets start, at utleieren nekter leietaker å betale husleien til en bankkonto, eller at boligen ikke er godkjent for beboelse.

Det skal mye til for å ha rett til å heve leiekontrakten. Urettmessig heving kan medføre erstatningsansvar. Ordinær oppsigelse er ofte et alternativ.