Hopp til hovedinnhold

Når leietaker oppdager feil og mangler ved boligen

Person studerer et dørhåndtak. Foto.

Temaer i denne artikkelen

Innflytting

Oppdager leietaker feil eller mangel ved boligen etter overtakelsen, må han melde fra til utleier. Meldingen om feil kalles en reklamasjon.

Frist for å reklamere

Leietaker må reklamere innen rimelig tid, vanligvis innen 14 dager.

Reklamasjonen bør være skriftlig, må opplyse om hva det klages på, og at leietaker krever retting av feilen. Leietaker må gi reklamasjonen på en forsvarlig måte og sikre bevis for at den er sendt.

Hvis utleier ikke utbedrer mangel innen rimelig tid, kan leietaker vurdere å kreve avslag i husleien eller erstatning. Er mangelen vesentlig, kan leietakeren vurdere å heve leieforholdet.

Hvis leietaker ikke reklamerer eller reklamerer for sent, kan han miste sin rettighet til å kreve noe.

Husleieloven kapittel 2 Les mer om heving