Hopp til hovedinnhold

Leietaker har satt igjen eiendelene sine

Har leietaker satt igjen noe?

Hvis leietaker har satt igjen noe i boligen, kan utleier ta hånd om dette og kreve at leietaker betaler kostnadene. Utleier kan for eksempel leie et lager, og holde gjenstandene der frem til leietaker betaler for lagerplassen og henter eiendelene.

Utleier må om mulig, sende et skriftlig varsel til leietaker med oppfordring om å hente eiendelene.

Dersom kostnadene eller ulempene ved å oppbevare eiendelene blir for store, kan utleier selge eiendelene. Utleier kan også selge tingene hvis leietaker venter lenge med å hente de eller betale for oppbevaringen.

Utleier kan kaste søppel og annet skrot som leietaker etterlater. Det samme gjelder eiendeler som må antas å ha så liten verdi at salgssummen neppe ville dekket salgskostnadene.

Husleieloven § 10-4