Vi tar ikke imot besøkende ved våre kontorsteder. Unntak gjelder hvis du ønsker å se kunngjøringer/hente dokumenter som forkynnes ved kunngjøring, jf. domstolloven § 181
Hopp til hovedinnhold

Leietaker har sagt opp leiekontrakten

Har leietaker sagt opp leiekontrakten? Her finner du informasjon om hvilke regler som gjelder.

Hva står i leiekontrakten?

Hvilken rett leietaker har til å si opp leieavtalen, står ofte skrevet i den skriftlige leiekontrakten.

Det er lov for utleier og leietaker å avtale mellomløsninger, for eksempel at leieavtalen ikke kan sies opp det første året av leieperioden eller at leiekontrakten kun kan sies opp av bestemte grunner.

Tidsbestemte og tidsubestemte leiekontrakter

Leietaker kan si opp en tidsubestemt leiekontrakt, dersom annet ikke er avtalt.

Leietaker kan si opp en tidsbestemt leiekontrakt, hvis det er avtalt eller hvis utleieren ikke har informert leietaker skriftlig om at leieavtalen ikke kan sies opp.

Les mer om tidsbestemte og tidsubestemte leiekontrakter

Hvordan skal oppsigelsen skje?

Leietakeren kan si opp leieavtalen muntlig eller skriftlig, og trenger ikke å gi en grunn for oppsigelsen.

Oppsigelse Husleieloven § 9-2 Husleieloven § 9-4