Hopp til hovedinnhold

Om tidsbestemte og tidsubestemte leiekontrakter

Skrivebord med penner og en person som sitter på PCen. Foto.

Temaer i denne artikkelen

Husleiekontrakt

En leieavtale kan inngås for bestemt eller ubestemt tid. Står det en sluttdato i avtalen, er den tidsbestemt. Står det ikke en sluttdato, er avtalen tidsubestemt.

Hovedregelen for tidsbestemte leieavtaler er at utleier må leie ut i minst tre år. Leiekontrakten kan i denne perioden være oppsigelig, men den kan også være uoppsigelig. Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, så kan tidsbestemte avtaler sies opp.

Gjelder leiekontrakten lofts- eller sokkelbolig i enebolig, eller halvparten av tomannsbolig, og utleieren bor i samme hus, kan leietiden settes til ett år.

Hvis utleier har en saklig grunn, kan leietiden settes enda kortere, også måneder eller uker. Utleier kan f.eks. leie ut boligen sin under et tidsbegrenset opphold for arbeid, utdanning eller ferie. Dette må opplyses om skriftlig i kontrakten.

Tidsubestemte avtaler er bindende til en av partene sier opp avtalen.

Les kontrakten nøye

Les kontrakten nøye slik at du er klar over hvilken leietid som er avtalt, om du kan si opp kontrakten og hvor lang oppsigelsestid som gjelder.

Husleieloven § 9-1 Husleieloven § 9-2 Husleieloven § 9-3 Oppsigelse