Hopp til hovedinnhold

Utleiers og leietakers rettigheter og plikter i oppsigelsestiden

flytte

Temaer i denne artikkelen

Oppsigelse

Utleiers og leietakers rettigheter og plikter gjelder også i oppsigelsestiden. Det betyr at leietakeren i utgangspunktet må fortsette å betale leie, mens utleier må la leietaker ha tilgang til boligen.

Leietaker må som hovedregel betale husleie selv om han flytter ut i oppsigelsestiden. Hvis utleier får inn en ny leietaker i oppsigelsestiden, har utleier likevel ikke rett til å motta «dobbel» husleie.

Hva hvis oppsigelsestiden ikke er avtalt?