Hopp til hovedinnhold

Leietaker har hevet på grunn av mugg

Har leietaker hevet leieavtalen på grunn av mugg? Her finner du informasjon om hva heving er og om leietakers og utleiers rettigheter.

Hva er heving?

Heving er en ekstraordinær måte å avslutte leieavtalen umiddelbart på. For at leietaker skal ha rett til å heve, må utleier ha begått omfattende eller alvorlig kontraktsbrudd.

Om muggsopp

Muggsopp er en av de vanligste boligskadene. Det er ofte flere årsaker til at muggsoppen oppstår. Ofte skyldes muggsoppen en kombinasjon av forhold ved boligen, leietakers bruk og lokale vær- og klimaforhold.

Mangelen på skriftlige bevis kan skape utfordringer hvis partene blir uenige. Det finnes flere firmaer som kan undersøke om det er muggsopp i en bolig, hva årsakene er og hvor alvorlig problemet er.

Les mer om fukt og mugg i boligen

Leietakers rettigheter

  • Om muggsoppen utgjør et kontraktsbrudd som gir rett til å heve kommer blant annet an på hva årsakene er, hvor alvorlig problemet er, hvor lenge problemene har vart, om utleier har skyld i problemet og om andre reaksjoner enn heving vil avhjelpe problemet. Det må være et vesentlig kontraktsbrudd.
  • Hvis leietaker har rett til å heve, må han ikke betale husleie etter utflytting. Leietaker kan også ha krav på erstatning for kostnader som han har fått på grunn av muggsoppen.

Utleiers rettigheter

Dersom leietaker hever leieavtalen uten å ha rett til det, kan utleier ha krav på betaling av husleie og erstatning.

Steg for steg

Har det oppstått en uenighet om heving? Slik går du frem for å løse situasjonen

1

Les deg opp på dine rettigheter og plikter

I mange tilfeller løser uenigheter seg når begge parter forstår sine rettigheter og plikter. På nettsidene våre kan du finne god informasjon om dine rettigheter og plikter.

Det finnes også organisasjoner du kan kontakte for juridisk rådgivning.

Når kan leietaker heve leiekontrakten? Trenger du juridisk hjelp?
2

Om dere ikke løser uenigheten, kan du vurdere å sende inn en klage til Husleietvistutvalget

Hvis dere ikke løser uenigheten, og du mener å ha krav på skyldig leie eller erstatning, kan du sende inn en klage til Husleietvistutvalget.

Når kan du klage?Send inn klage