Hopp til hovedinnhold

Når kan leietaker heve leiekontrakten?

Person bruker teip på flytteeske.

Temaer i denne artikkelen

Heving

Heving er en ekstraordinær måte å avslutte leieavtalen umiddelbart på. For at leietaker skal ha rett til å heve, må utleier ha begått omfattende eller alvorlig kontraktsbrudd. 

Heving er den mest alvorlige måten å reagere på. Det skal derfor mye til for å ha rett til å heve.

Hvis leietaker hever uten å ha rett til det, kan det føre til at leietaker må fortsette å betale husleie til utleier etter utflytting. Det kan også føre til at leietaker må betale erstatning til utleier. Ofte vil det tryggeste være å si opp leieavtalen.

Les mer om oppsigelse

For å ha rett til å heve, må det være et vesentlig kontraktsbrudd fra utleieren.

I denne vurderingen har det blant annet betydning hvor alvorlig kontraktsbruddet er og om det er andre reaksjoner som vil avhjelpe situasjonen, for eksempel retting, leieavslag eller erstatning.

Om leietaker har rett til å heve, må man vurdere i hvert enkelt tilfelle.

Eksempler på situasjoner der leietakeren muligens kan ha rett til å heve:

  • Alvorlige feil og mangler ved boligen, for eksempel at boligen ikke er godkjent for beboelse.
  • Utleier overleverer ikke boligen med nøkler ved leieavtalens start.
  • Feil og mangler som utleieren ikke følger opp, og som gjelder forhold som leietakeren kommuniserte som viktige til utleieren før avtalen ble inngått.

Leietaker bør sikre seg bevis

Dessverre kan mangelen på skriftlige bevis skape utfordringer hvis partene blir uenige. Uten skriftlige bevis kan det bli vanskelig å vinne frem i en sak i Husleietvistutvalget.

Det kan være lurt for leietaker å få juridisk rådgivning før hun velger å heve leiekontrakten.

Trenger du juridisk hjelp?Husleieloven § 2-12 Husleieloven § 2-10 Husleieloven § 5-7