Hopp til hovedinnhold

Utleier har hevet fordi leietaker ikke betaler leie

Har utleier hevet leieavtalen på grunn av manglende leiebetaling? Her finner du informasjon om hva heving er og om utleiers og leietakers rettigheter.

Hva er heving?

Heving er en ekstraordinær måte å avslutte leieavtalen umiddelbart på. For at utleier skal ha rett til å heve på grunn av at leietaker ikke har betalt leie, må leietaker ha begått et betydelig kontraktsbrudd.


Utleiers rettigheter

  • For at utleier kan heve, må det være et vesentlig kontraktsbrudd fra leietakeren. I denne vurderingen kan det blant annet ha betydning hvor mye husleie som ikke er betalt, og hvor lang forsinkelsen har vært.
  • Hevingen skal være skriftlig og utleieren skal opplyse leietakeren om grunnen til hevingen.
  • Hvis utleier har rett til å heve, må leietaker flytte ut. Utleieren kan ha krav på erstatning for tapte leieinntekter og kostnader han har fått på grunn av hevingen.

Husleieloven § 9-9

Leietakers rettigheter

Hvis utleier ikke har rett til å heve leieavtalen, kan leietaker fortsette å bo i boligen.

Husk å sikre bevis

Mangelen på skriftlige bevis kan skape utfordringer hvis partene blir uenige. Hvis leietaker mener å ha betalt leien, kan det være lurt å finne frem skriftlige bevis for innbetalingene, for eksempel en bankutskrift.

Hvis du er usikker på om du har rett til å fortsette å bo, finnes det organisasjoner du kan kontakte for juridisk rådgivning.

Trenger du juridisk hjelp?