Hopp til hovedinnhold

Leietaker flytter uten å levere tilbake nøklene

Person låser seg inn en dør med nøkler. Foto.

Har leietaker flyttet uten å levere tilbake nøklene til utleier?

Hvis leietaker ikke leverer tilbake nøkler ved leieforholdets slutt, og det er klart at leietaker har flyttet, kan utleier skifte lås og kreve at leietaker betaler utgiften.

Dette gjelder normalt også hvis leietaker ikke leverer tilbake alle nøklene, for eksempel fordi han har mistet ett nøkkelsett. Hvis leietaker bare har mistet nøkkelen til postkassen eller vaskeriet, er det tilstrekkelig å bytte postkasselåsen eller slipe ny nøkkel til vaskeriet. Hvis utleier bytter lås, bør hun spare på kvitteringen eller fakturaen for utgiften hun har hatt.

Hvis leietaker i stedet for å levere nøklene til utleier beholder nøklene og dermed tilgangen til boligen, kan det hende at leietaker må betale husleie helt til nøklene blir levert.

Husleieloven § 10-2 Husleieloven § 10-3