Hopp til hovedinnhold

Skadedyr

En blå og en oransje boligblokk fra froskeperspektiv. Foto.

Temaer i denne artikkelen

Skader som oppstår i leieperioden

I noen tilfeller kommer skadedyr inn i boligen. Dette kan for eksempel være rotter eller veggdyr.

Det kan være ulike grunner til at skadedyrene kommer inn i boligen.

For eksempel får leietaker med seg veggdyr i boligen etter å ha vært på ferie. Når dette skjer er det utleieren som må iverksette tiltak for å fjerne skadedyrene. Leietaker risikerer imidlertid å må erstatte utleierens kostnader i forbindelse med saneringen.

Er det derimot veggdyr som kommer gjennom veggen fra en annen leilighet i bygget, så vil det i utgangspunktet også da være utleieren sitt ansvar å fjerne skadedyrene. Om leietaker blir erstatningsansvarlig i dette tilfellet, vil bero på om leietaker er ansvarlig for at veggdyrene kom inn i leiligheten.

Både leietaker og utleier har en vedlikeholdsplikt. Hva som er avtalt om vedlikeholdsplikt kan få betydning for ansvaret for skadedyr.

Selv om en mangel, f.eks. veggdyr i boligen, beror på forhold på leietakers side, er det utleieren som skal rette mangelen.

Leietaker kan likevel bli ansvarlig for utleiers økonomiske tap som følge av skaden.

Vedlikeholdsplikt og forandringer i boligen