Hopp til hovedinnhold

Det er mugg i leiligheten

Får du muggsopp i boligen du leier, er det viktig at du sier ifra til utleier med en gang.

Det kan være ulike grunner til at det kommer muggsopp i boligen. Derfor er det viktig å få kartlagt hvorfor det er muggsopp i boligen.

Hvis det har oppstått muggsopp som følge av feil bruk av boligen, så kan du bli ansvarlig for kostnadene til utbedring. I mange tilfeller er det en kombinasjon av årsaker til at muggsoppen oppstår. Det er uansett i utleiers interesse å få fjernet muggsopp fordi det kan medføre skader i boligen.

Mangelen på skriftlige bevis kan skape utfordringer hvis partene blir uenige. Det finnes flere firmaer som kan undersøke om det er muggsopp i en bolig, hva årsakene er og hvor alvorlig problemet er.