Hopp til hovedinnhold

Oppseiing utan leigekontrakt

Skrivebord med penner og en person som sitter på PCen. Foto.

Husleigelova gjeld framleis

Dersom leigetakaren og utleigaren ikkje har skrive ein skriftleg leigeavtale, gjeld husleigelova framleis.

Munnlege leigekontraktar er også gyldige

Det er ingen krav om at ein leieavtale skal vere skriftleg. Munnlege avtalar er også gyldige.

Dessverre kan mangelen på skriftlege bevis skape utfordringar viss partane blir ueinige. Det er derfor lurt at partane skriv ein skriftleg leigekontrakt. Då kan begge partar lese i kontrakten kva som er avtalt.

Rettane til utleigar og leigetakar

Husleigelova gir partane rettar og plikter knytt til oppseiing. Dei gjeld sjølv om de ikkje har inngått ein skriftleg leigekontrakt.

Både utleigar og leigetakar har krav på å få ein skriftleg leigeavtale, dersom dei ber om det

Dersom partane har inngått ein munnleg leigeavtale, har begge krav på at leigeavtalen blir gjort skriftleg.

Husleigelova § 1-2

Les meir om rettane og pliktene dine knytt til oppseiing:

Kva viss oppseiingstida ikkje er avtalt?