Hopp til hovedinnhold

Kva viss oppseiingstida ikkje er avtalt?

Skrivebord med penner og en person som sitter på PCen. Foto.

Temaer i denne artikkelen

Oppsigelse

Nokre gongar har leigetakar og utleigar rett til å seie opp leigeavtalen, men dei har ikkje avtalt kor lang oppseiingstida skal vere.

Viss utleigar og leigetakaren ikkje har avtalt ei anna oppseiingstid, er oppseiingstida tre månader. Oppseiingstida går frå første dag i neste månad.

Eksempel

Eksempel: Viss leigetakar seier opp 1. januar, er oppseiingstida månadane februar, mars og april. Leigeavtalen tar slutt 30. april.

Unntak

Det er et unntak viss leigetakar leiger eit enkeltrom og har rett til å bruke rom i bustaden til utleigar, for eksempel kjøkken eller bad eller wc. Då er oppseiingstida ein månad, viss det ikkje er avtalt noko anna. Oppseiingstida blir rekna frå dato til dato.

Husleigelova § 9-6 Les meir om oppseiing