Hopp til hovedinnhold

Leigetakar møter ikkje opp utflyttingsdagen

Partane bør alltid ha ein felles gjennomgang av bustaden ved utflytting. Viss leigetakar flyttar utan at partane har tatt ein felles gjennomgang, bør utleigar sjekke kva tilstand bustaden er i så raskt som mogleg. Det er lurt å ta bilde og skrive opp alle skadar og manglar som bevis.

I kva stand bustaden vere ved tilbakelevering?

Viss leigetakar ikke har levert tilbake nøklene eller etterlatt gjenstandar i bustaden, kan utleigar gjere det som er nødvendig for å få leilegheita klargjort for eigen bruk eller ny utleige.

Leigetakar flyttar utan å levere tilbake nøklane