Hopp til hovedinnhold

Det løner seg å skrive protokoll ved innflytting og utflytting

To personer sitter ved et bord og har en avtale foran seg som skal signeres. Foto.

Temaer i denne artikkelen

Utflytting

Innflytting

Utleigar og leigetakar bør ha ein felles gjennomgang av bustaden både ved innflytting og utflytting. For å dokumentere kva tilstand bustaden var i, er det lurt å fylle ut ein overtakingsprotokoll kor bustaden blir skildra med tekst og bilde. Protokollen bør vere datert og signert av leigetakar og utleigar. 

Partane bør prøve å bli einige om alle forhold under gjennomgangen. Viss partane ikkje blir einige, kan ein skrive det i protokollen. Protokollen vil vere nyttig dokumentasjon i ei eventuell sak.

Forslag til overtakingsprotokoll finn du her: 

Overtakingsprotokoll frå Huseierne og Leieboerforeningen