Hopp til hovedinnhold

Hvilke opplysninger kan utleier be om før man inngår leiekontrakten?

oppslag

Temaer i denne artikkelen

Husleiekontrakt

Husleieloven har ingen regler om hvilke opplysninger utleier kan eller ikke kan be om, men i § 1-8 er det en bestemmelse om forbud mot diskriminering.

Ved utleie av husrom kan det ikke tas hensyn til kjønn, graviditet, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller alder.

Dette innebærer at man som utleier ikke burde be om opplysninger som kan medføre diskriminering.

Utleieren har lov til å be om informasjon som innebærer at du som leietaker kan identifiseres, slik som personnummer. Det er fordi dette er en opplysning utleieren må ha for å kunne opprette en depositumskonto.

Husleieloven § 1-8 Forbud mot diskriminering