Hopp til hovedinnhold

Kan leietaker si opp leiekontrakten?

ansatt som jobber

Temaer i denne artikkelen

Oppsigelse

Hva står i leiekontrakten?

Hvilken rett leietaker har til å si opp leieavtalen, står ofte skrevet i leiekontrakten.

Tidsbestemte og tidsubestemte leiekontrakter

Leietaker kan si opp en tidsubestemt leiekontrakt, dersom annet ikke er avtalt.

Leietaker kan si opp en tidsbestemt leiekontrakt, hvis det er avtalt eller hvis utleieren ikke har informert leietaker skriftlig om at leieavtalen ikke kan sies opp.

Les mer om tidsbestemte og tidsubestemte leiekontrakter

Hvordan skal oppsigelsen skje?

Leietakeren kan si opp leieavtalen muntlig eller skriftlig, og trenger ikke å gi en grunn for oppsigelsen.

Dessverre kan mangelen på skriftlige bevis skape utfordringer hvis partene blir uenige. Uten skriftlige bevis kan det bli vanskelig å vinne frem i en sak i Husleietvistutvalget. For å bevise at leiekontrakten er sagt opp, kan det være lurt for leietaker å si opp skriftlig.

Det er lov å avtale mellomløsninger

Det er lov for utleier og leietaker å avtale mellomløsninger, for eksempel at leieavtalen ikke kan sies opp det første året av leieperioden eller at leiekontrakten kun kan sies opp av bestemte grunner.

Les mer om oppsigelse Husleieloven § 9-2 Husleieloven § 9-4