Hopp til hovedinnhold

Angrerett

klokke som går

Temaer i denne artikkelen

Husleiekontrakt

Angrerettloven inneholder regler om forbrukeres angrerett ved visse typer avtaler. Angrerett innebærer at forbrukeren, innenfor en angitt periode, kan gå fra avtalen uten å begrunne hvorfor. Partenes forpliktelser til å oppfylle avtalen vil da falle bort.

Har du inngått avtale om leie av bolig med en privatperson, har du ingen angrerett.

Er du en næringsdrivende leietaker, har du heller ingen angrerett.

Leietakers angrerett

I noen tilfeller angrer du på å ha inngått en leiekontrakt. Hva kan du gjøre da?

Har du inngått en avtale om leie av bolig, så er du i utgangspunktet bundet av denne. Hovedregelen er derfor at du som leietaker ikke har en angrerett.

Etter angrerettloven kan leietaker i noen tilfeller gis rett til å angre på leiekontrakten.

  • Utleier må være næringsdrivende. Dette er vanligvis en som driver et utleiefirma.
  • Avtalen må inngås via fjernsalg, eller utenom utleiers faste forretningssted

Fjernsalg er typisk en avtale om leie av bolig som blir inngått via telefon, sms, eller e-post, hvor utleier har lagt opp til at avtale kan inngås på slik måte.

Fristen for å angre er normalt 14 dager fra den dagen leieavtalen ble inngått. Hvis utleieren, som er næringsdrivende, ikke har opplyst om angreretten ved avtaleinngåelsen, har du 12 måneder og 14 dager fra dagen etter avtaleinngåelsen.

Angrer man utenfor disse tilfellene, er alternativene å si opp kontrakten eller fremleie dersom kontrakten ikke kan sies opp. Du er i utgangspunktet forpliktet til å betale leie i oppsigelsestiden.

Fremleie - kan leietakeren leie ut boligen til andre? Oppsigelse Heving

Utleier har ikke angrerett

Angrerettloven gir bare forbrukere mulighet til å angre. Dette innebærer at utleier, uansett om det er en profesjonell utleier eller en privatperson, ikke har mulighet til å angre på inngått leiekontrakt.

Dersom utleier ønsker å avslutte leieforholdet må utleier enten si opp leieforholdet, eller heve leiekontrakten. Det er egne regler for oppsigelse og heving fra utleier. Det kan du lese om her.

Oppsigelse Heving