Hopp til hovedinnhold

Utleigar møter ikkje opp utflyttingsdagen

To personer pakker inn glass i flytteesker. Foto.

Viss utleigar ikkje stiller opp ved tilbakeleveringa, bør leigetakar sjekke bustaden, ta bilde og skrive opp alle skadar og manglar. 

Dersom oppseiingstida er ute, og utleigar ikkje kan ta imot nøklane, bør leigetakar snarast mogleg sende nøklane med rekommandert postsending til utleigar.

Rekommandert postsending betyr at leigetakar får kvittering for at brevet er sendt, og at utleigar får ei melding frå Posten om at han har fått eit brev som må hentast. Poenget med rekommandert sending er at leigetakar får bevis for at han har levert nøklane til utleigar. Viss utleigar er utilgjengeleg, kan leigetakar krevje at utleigar erstattar utgifta for den rekommanderte sendinga.

Viss leigetakar i staden for å levere nøklane til utleigar, fortset å ha nøklane og dermed tilgangen til bustaden, risikerer leigetakar å måtte betale husleige heilt til nøklane blir levert.

Husleieloven § 10-3