Hopp til hovedinnhold

Sambuaren betalar ikkje husleige

Har ikkje sambuaren betalt sin del av leiga?

Dersom sambuarar leiger med felles ansvar, har begge ansvar for at den totale leigesummen blir innbetalt til utleigaren. Utleigaren kan kreve den halvparten som ikkje er betalt frå deg som allereie har betalt. Har de ikkje felles ansvar, så kan ikkje utleigaren kreve utestående leige frå deg.

Du kan risikere å måtte flytte ut viss skuldig leige ikkje blir betalt inn.

Oppseiing av leigeforhold

Husleigetvistutvalet kan ikke behandle eit krav om skuldig leige mot den du leiger saman med. Leiger den eine sambuaren av den andre, så kan krav om skuldig leige behandlast av Husleigetvistutvalet.