Hopp til hovedinnhold

Leigetakar sin kjærast flyttar inn

Leigetakar har rett til å la kjærasten sin flytte inn utan å måtte spørje utleigaren om lov til det. Denne retten står i husleigelova § 7-1. Føresetnaden er at kjærastane skal ha felles økonomi og felles hushald. Det inneber at ein et måltid saman og har eit felles sosialt liv.

Kan utleigar nekte leigetakar å bu saman med fleire? Les meir om framleige