Hopp til hovedinnhold

Jeg har blitt klaget inn

Har du blitt klaget inn? Fortvil ikke. Her finner du informasjon om hva du må gjøre og hvordan du svarer på klagen.

Viktig informasjon

  • Har du mottatt klagen per posten eller i Altinn må du bekrefte at du har mottatt klagen innen åtte dager.
  • Fristen for å svare på klagen fremgår av brevet du har fått.
  • Hvis du ikke sender tilsvaret innen fristen, kan Husleietvistutvalget avgjøre saken i et vedtak på bakgrunn av informasjonen i klagen

Husleietvistutvalget sender primært ut informasjon til deg via digital post. Du kan se en kort film med informasjon om digital postkasse her. Du kan lese mer om hvordan du oppretter digital postkasse her.

Slik gjør du

1

Bekreft at du har mottatt klagen

Har du mottatt klagen i posten eller i Altinn er det viktig at du sender en bekreftelse på at du har mottatt klagen. Dette gjør du vet å bruke skjemaet for tilleggsinformasjon hvor du oppgir saksnummeret, ditt fulle navn og skriver at du har mottatt klagen. Eventuelt kan du signere og returnere mottakskvitteringen som du finner vedlagt brevet med klagen. Fristen for å bekrefte mottak av klagen er åtte dager.

Har du mottatt klagen i Digipost eller e-Boks, får du et valg om å sende åpningskvittering. Hvis du sender åpningskvittering bekrefter du samtidig at du har mottatt klagen.

Hvis du ikke bekrefter at klagen er mottatt, må vi sende deg klagen via stevnevitne (politiet). Stevnevitnet kan oppsøke deg hjemme eller på jobb for å forkynne klagen.

Les mer om forkynning

2

Finn ut om du vil godta kravene i klagen

Tilsvaret er din mulighet til å svare på kravene i klagen. I vårt digitale tilsvarsskjema som du finner lengre ned på denne siden, kan du krysse av for om du godtar alle kravene, noen av kravene eller ingen av kravene. Her kan du også forklare hva du mener om kravene i klagen.

Fristen for å sende inn tilsvaret står i brevet du fikk sammen med klagen. Hvis du ikke sender tilsvaret innen fristen, kan Husleietvistutvalget avgjøre saken i et vedtak på bakgrunn av informasjonen i klagen.

3

Finn frem nødvendige bevis

Finn frem relevante bevis som støtter forklaringen din. Noen eksempler på bevis er kommunikasjon mellom partene, bilder, skriftlige uttalelser fra fagfolk eller andre vitner og kontoutskrifter.

Det er ditt ansvar å sende inn bevis og skrive hvordan bevisene støtter forklaringen din. Alt du sender inn blir oversendt til motparten. Det er ditt ansvar å utelate eller sensurere opplysninger du ikke vil dele med motparten. Informasjonen du sender inn må være relevant for kravene i saken. Du må samle bevisene i én PDF-fil som legges ved tilsvarsskjemaet.

Vi tar ikke imot video- eller lydfiler uten godkjenning.

For å sende inn video- eller lydfiler må du først sende oss en skriftlig beskrivelse av hva de skal bevise og forklare hvorfor de er viktige bevis. Husleietvistutvalget vil gi deg beskjed hvis du skal få sende det inn.

Les om bevis og hvordan du sender det inn
4

Fyll ut og send inn tilsvarsskjemaet

Tilsvaret er ditt svar på kravene i klagen. Tilsvaret må være skrevet på norsk. Den enkleste måten å sende inn tilsvaret på er å fylle ut tilsvarsskjemaet. Lenke til tilsvarsskjemaet finner du lengre ned på denne siden. 

Tilsvarsskjemaet gir god veiledning om innholdet du må ha med i tilsvaret. Har du behov for hjelp ved utfyllingen av tilsvarsskjemaet, kan du kontakte oss på telefon.

Får du ikke til å bruke tilsvarsskjemaet, kan du sende tilsvaret med vanlig post.

Dersom du har krav mot motparten, kan du sende inn en motklage. Hvis du sender inn et tilsvar eller en motklage på vegne av noen andre enn deg selv, må du sende inn en fullmakt. Representerer du en virksomhet, må du ha en fullmakt fra styrets leder.

til tilsvarsskjemaet Les mer om hva en motklage erFullmaktsskjema

5

Hva skjer videre?

Etter at Husleietvistutvalget har mottatt tilsvaret ditt, vurderer vi om partene skal få et tilbud om mekling, eller om vi skal avgjøre saken i et skriftlig vedtak. Vi sender tilsvaret til motparten.

Les mer om saksgangen i Husleietvistutvalget Om mekling

Klar til å sende inn tilsvar?