Hopp til hovedinnhold

Har leietaker rett til å utbedre etter utflytting?

ødelagt dør

Temaer i denne artikkelen

Utflytting

Den dagen leieforholdet avsluttes, skal leietakeren levere boligen tilbake til utleier. Hvis ikke annet er avtalt, regnes boligen som tilbakelevert når utleier har fått nøkler og tilgang til boligen. Leietaker har fra dette tidspunktet ikke lenger tilgang til boligen.

Leietaker har dermed heller ikke rett til å komme tilbake for å vaske eller utbedre skader eller mangler. Leietaker bør derfor i god tid før tilbakelevering, sette seg inn i hvilke plikter han har etter leiekontrakten og husleieloven.

Husleieloven § 10-2 Les mer om utflytting