Hopp til hovedinnhold

Utleiers og leietakers vedlikeholdsplikt

Person studerer et dørhåndtak. Foto.

Temaer i denne artikkelen

Vedlikeholdsplikt og forandringer i boligen

Vedlikehold er arbeider som skal opprettholde den standarden boligen hadde da leietaker flyttet inn. Dette gjelder både innsiden og utsiden av boligen. Utleier og leietaker har rettigheter og plikter knyttet til vedlikehold.

Partene kan selv avtale

Utleier og leietaker kan avtale hvem som skal ha ansvaret for vedlikehold. Dette står ofte skrevet i den skriftlige leiekontrakten.

Hvis ikke partene har avtalt noe annet, har utleier ansvaret for vedlikeholdet. Leietaker har likevel ansvaret for å vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, varmtvannsbeholdere og inventar og utstyr i boligen som ikke er en del av den faste eiendommen. Leietaker har også en plikt til å sjekke at røykvarslere og brannslukkingsutstyr fungerer, rengjøre disse og skifte batterier.

Utbedring av tilfeldig skade, for eksempel innbrudd eller lynnedslag, er ikke vedlikehold. Det betyr at utleier både må sørge for reparasjon av skaden og dekke kostnadene, med mindre utleier og leietaker har avtalt noe annet.

Må gjenstander som tilhører utleier skiftes ut, er det utleieren som har ansvaret for utskiftningen hvis ikke partene har avtalt noe annet.

Ved feil bruk av leietaker

Dersom leietaker ikke bruker boligen og inventaret med tilstrekkelig aktsomhet eller på feil måte, risikerer leietaker å måtte erstatte utleiers kostnader til vedlikehold.

Husleieloven § 5-3