Hopp til hovedinnhold

6 tips til deg som skal leie ut eller leie bolig

6 tips til deg som skal leie ut eller leie bolig

1. Sørg for å inngå en skriftlig leieavtale. Huseierne, Leieboerforeningen og Forbrukerrådet tilbyr standard leiekontrakter.

2. Det er lurt å gjennomføre befaring og sørge for å dokumentere leieobjektets tilstand ved inn- og utflytting. Dette kan gjøres ved å fylle ut en tilstandsrapport/overtakelsesprotokoll.

Les mer om overtakelsesprotokoll.

3. Hvis dere er flere leietakere som signerer på samme kontrakt, er dere solidarisk ansvarlig for å oppfylle avtalen. Det er mulig å avtale pro-rata ansvar – dette må framkomme av kontrakten.

Les mer om rettigheter og plikter når man er flere som leier sammen.

4. Det finnes regler for depositum – Depositumet skal bl.a. stå på egen depositumskonto. Depositumpengene er leietakers, men skal stå sperret slik at utleier har en sikkerhet. Utleier skal betale gebyret for opprettelse av kontoen.

Les mer om depositum.

5. Dere kan selv avtale hvem som har ansvar for vedlikehold av leieobjektet/boligen – Gjør deg kjent med det som står i kontrakten, slik at du vet hva som er avtalt.

Les mer om utleiers og leietakers vedlikeholdsplikt.

6. Dere bør tenke over om kontrakten skal være tidsubestemt eller tidsbestemt, om det skal være mulighet for oppsigelse og hvor lang oppsigelsestiden i så fall skal være. Vær oppmerksom på om det er avtalt bindingstid.

Les mer om tidsbestemte og tidsubestemte leiekontrakter.