Vi tar ikke imot besøkende ved våre kontorsteder. Unntak gjelder hvis du ønsker å se kunngjøringer/hente dokumenter som forkynnes ved kunngjøring, jf. domstolloven § 181
Hopp til hovedinnhold

Leietaker betaler ikke husleie

Person ser på dokumenter. Foto.

Har leietaker sluttet å betale leie? Her finner du informasjon om hva du kan gjøre.

Oppsigelse

Manglende betaling av husleie kan være en gyldig oppsigelsesgrunn. Hvilken rett du som utleier har til å si opp, står i leiekontrakten.

Les mer om når utleier kan si opp leiekontrakten

Heving

Heving er en ekstraordinær måte å avslutte leiekontrakten på, og forutsetter et vesentlig kontraktsbrudd fra leietaker. Hvis leietaker har sluttet å betale leie, kan utleier ha rett til å heve.

Når kan utleier heve leiekontrakten?

Utkastelse

Hvis det er avtalt i leiekontrakten at manglende betaling av leie gir tvangsgrunnlag for å kaste ut leietaker, kan du be om at namsmannen gjennomfører utkastelse. 

Før utkastelsen kan settes i gang må du sende varsel med 14 dagers betalingsfrist til leietaker. Hvis leietaker ikke betaler innen fristen, kan du fremsette en begjæring om utkastelse til namsmannen.

Slik begjærer du utkastelse