Hopp til hovedinnhold

Kan leietaker holde tilbake leie, kreve avslag eller erstatning?

ordning i dokumenter

Temaer i denne artikkelen

Betaling av leie

Hvis boligen har en mangel, kan leietaker i noen tilfeller holde tilbake en del av leien, kreve leieavslag eller erstatning.

At boligen har en mangel betyr at den ikke er i samsvar med leieavtalen. Hvis ikke annet er avtalt, skal boligen være i vanlig god stand.

Før leietakeren kan holde tilbake leie eller kreve leieavslag eller erstatning, må utleier få mulighet til å rette mangelen. Retting skal skje innen rimelig tid etter at leietaker har varslet utleier om mangelen. 

Retter ikke utleier mangelen innen rimelig tid, kan leietaker kreve avslag i leien eller erstatning. Leietaker kan også velge å holde tilbake leie for å sikre kravene sine. 

Hvis leietakeren velger å holde tilbake leie må beløpet som holdes tilbake stå i forhold til mangelen og størrelsen på det kravet leietaker mener å ha mot utleier. Utleier må også varsles om hvorfor leietaker holder tilbake leie, og hvor stor del av husleien som holdes tilbake.

Leietaker bør sette beløpet på en egen deponeringskonto, som bare kan disponeres av leietaker og utleier i fellesskap.

Eksempel

Varmtvannsberederen er ødelagt og må skiftes ut. Leietaker har sendt skriftlig varsel om mangelen til utleier, men utleier har ikke gjort noe for å reparere varmtvannsberederen. Tar det lang tid før utleier får denne reparert, kan leietaker kreve en forholdsmessig reduksjon i husleien.

Husleieloven kapittel 2 Husleieloven § 5-7 Husleieloven § 3-8