Hopp til hovedinnhold

Kan leietaker gjøre forandringer i boligen?

Temaer i denne artikkelen

Vedlikeholdsplikt og forandringer i boligen

Leietaker kan kun gjøre forandringer i boligen, hvis utleieren på forhånd har godkjent at leietaker kan gjøre forandringene. Det kan også være avtalt at leietaker kan gjøre forandringene.

Noen eksempler på forandringer er å male veggene i en annen farge, å endre gulvbelegget og å fjerne en dør.

Husk å sikre bevis

Dessverre kan mangelen på skriftlige bevis skape utfordringer hvis partene blir uenige. Det kan derfor være lurt å skrive ned hvilke forandringer leietaker har fått godkjenning til å gjøre.

Hvis forandringer er nødvendige på grunn av leietakers eller andre husstandsmedlemmers nedsatte funksjonsevne, kan utleier bare nekte godkjenning dersom det er en saklig grunn.

Husleieloven § 5-4