Hopp til hovedinnhold

Kan utleier gjøre forandringer i boligen?

En blå og en oransje boligblokk fra froskeperspektiv. Foto.

Temaer i denne artikkelen

Vedlikeholdsplikt og forandringer i boligen

Utleier kan gjøre forandringer, uten å få godkjenning fra leietaker. Dette gjelder imidlertid bare hvis utleier kan utføre arbeidet uten nevneverdig ulempe og forandringen ikke reduserer boligens verdi for leietaker.

Hva er forandringer?

Forandringer er arbeider som er større enn vedlikehold. Gjennomgripende tiltak som endrer boligens karakter, for eksempel riving av innvendige vegger, regnes som noe mer enn forandringer. I slike tilfeller må utleier ha leietakers godkjenning.

Før utleier starter med forandringene, må utleier gi leietaker en melding med frist som nevnt i husleieloven § 9-6, som regel tre måneder regnet fra starten av måneden etter at meldingen er gitt.

Medfører arbeidene ulempe for leietaker, kan leietaker kreve avslag i leien etter husleieloven § 2-11 annet ledd, hvis ulempen ikke er ubetydelig. Leietaker har ikke krav på leieavslag dersom det må utføres arbeid på grunn av skade som leietaker har gjort.

Husleieloven § 5-4 Husleieloven § 5-6 Husleieloven § 9-6