Hopp til hovedinnhold

Ødelagte hvitevarer

Noen ganger er boligen leid ut med hvitevarer, for eksempel et kjøleskap eller en vaskemaskin. Er det utleier eller leietaker som har ansvaret for å betale for reparasjon eller innkjøp av ny hvitevare, dersom gjenstanden blir ødelagt i leietiden?

Hva er avtalt?

Hvem som har ansvaret for vedlikehold, kommer ofte an på hva utleier og leietaker har avtalt. Dette står ofte skrevet i den skriftlige leiekontrakten.

Hva hvis det ikke er avtalt?

Hvis partene ikke har avtalt noe annet, er det leietakeren som har ansvaret for å vedlikeholde hvitevarer. Dersom en hvitevare er en del av den faste eiendommen, for eksempel hvis kjøleskapet er integrert i kjøkkeninnredningen, er det imidlertid som hovedregel utleier som har ansvaret for vedlikehold.

Hvis reparasjon vil være dyrere enn å kjøpe nytt, eller man må kjøpe ny hvitevare fordi gjenstanden ikke lar seg reparere, er det som hovedregel utleier som må betale.

Dersom hvitevaren ble ødelagt på grunn av en tilfeldig skade, for eksempel på grunn av et lynnedslag, regnes ikke dette som vedlikehold. Det betyr at utleier må sørge for reparasjon og dekke kostnadene.

Ved feil bruk fra leietaker

Hvis det er feil bruk fra leietaker som har ført til at hvitevaren ble ødelagt, er det vanligvis leietaker som må betale for utbedring.

Les mer om utleiers og leietakers vedlikeholdsplikt Husleieloven § 5-3 Husleieloven § 5-8