Vi tar ikke imot besøkende ved våre kontorsteder. Unntak gjelder hvis du ønsker å se kunngjøringer/hente dokumenter som forkynnes ved kunngjøring, jf. domstolloven § 181
Hopp til hovedinnhold

Leietaker har fest

Utleier kan motta klager fra naboene om at leietaker har fest og at det er plagsomt for naboene.

Det er i utgangspunktet utleiers ansvar å sikre ro og orden i eiendommen. Leietaker på sin side skal følge vanlige ordensregler og på den måten sikre ro og orden. Dette innebærer at utleier kan sende en advarsel til leietaker dersom hun har hatt fest som har vært plagsomt for naboene.

Leietaker har full disposisjonsrett over boligen, men dersom leietaker har fest, må den arrangeres på en slik måte at det ikke innebærer brudd på vanlige ordensregler.