Hopp til hovedinnhold

Naboen bråker

Det er mye støy fra den ene naboleiligheten der du leier.

Utleier plikter å opprettholde vanlig ro og orden på eiendommen han leier ut, hvis ikke annet er avtalt. Leietaker kan skriftlig melde fra til utleier hvis man opplever støy fra naboer, eller hvis øvrige ordensregler ikke blir overholdt.

Utleiers plikt til å sikre ro og orden

Hvis problemet vedvarer, kan leietaker vurdere å si opp leieforholdet. I noen tilfeller kan man heve, men det skal mye til for å kunne heve leieavtalen.

Les mer om heving