Hopp til hovedinnhold

Garanti

Temaer i denne artikkelen

Depositum og garanti

En garanti er et løfte fra en annen enn leietaker, for eksempel et forsikringsselskap eller Nav, som står til sikkerhet for utleiers krav etter leiekontrakten. Dette gjør at utleier kan få penger hvis leietaker for eksempel ikke betaler husleien.

Garanti

En garanti kalles noen ganger også for "depositumsgaranti" eller "garanti for depositum".

For at utleier skal ha rett på en sikkerhet i form av en garanti, må partene ha avtalt dette.

Hvis leietaker har kjøpt en garanti fra et forsikringsselskap, er det vanlig at leietaker betaler et beløp for dette som han ikke får tilbake.

Husleieloven § 3-6