Hopp til hovedinnhold

Hva er et lovlig depositum?

Temaer i denne artikkelen

Depositum og garanti

Et depositum er et avtalt pengebeløp som leietaker skal sette på en sperret bankkonto i leietakers navn. Det skal stå til sikkerhet for utleiers krav etter leiekontrakten.

Utleier skal betale kostnadene for å opprette depositumskontoen. Depositumet skal ikke være større enn seks måneders leie.

Ulovlig depositum

Depositumet skal ikke stå på utleierens konto, og skal heller ikke betales kontant til utleieren.

Hvis leietaker har betalt depositumet kontant eller til utleiers bankkonto, kan leietaker når som helst kreve pengene tilbake.

Husleieloven § 3-5 Husleieloven § 3-7