Hopp til hovedinnhold

Utleier vil ha depositumet sin egen konto

Et depositum skal stå på en sperret bankkonto i leietakers navn. Utleier kan derfor ikke kreve at leietaker betaler depositumet kontant eller til utleiers bankkonto.

Hvis leietaker har betalt depositumet kontant eller til utleiers bankkonto, kan leietaker når som helst kreve pengene tilbake. Som hovedregel har leietaker krav på forsinkelsesrenter fra dagen leietaker betalte depositumet.

Husleieloven § 3-5 Husleieloven § 3-7