Hopp til hovedinnhold

Hva kan utleier kreve at leietaker betaler?

Person bruker bankkortet på mobilen. Foto.

Temaer i denne artikkelen

Betaling av leie

Husleiekontrakt

Utleier kan i utgangspunktet bare kreve betaling av den avtalte husleien. Ved inngåelsen av leieforholdet, kan partene avtale et depositum eller en garanti.

Depositum og garanti

Etter husleieloven kan man avtale at leietaker skal betale tillegg for forbruksavhengige utgifter til strøm, brensel, vann og avløp.

Utleier kan ikke kreve andre tillegg til leien.

For eksempel kan ikke utleier kreve betalt for fellesutgifter, internett, kabel-TV, trappevask eller fellesvaskeri. Utleier kan heller ikke kreve kommunale avgifter som eiendomsskatt og renovasjon, men kun beløpet som gjelder utgifter til vann og avløp.

Alle utgifter som utleier ønsker at leietaker skal dekke må med andre ord være inkludert i leiesummen.

Utleier kan velge å ikke tilby internett og TV. Dersom dette ikke er inkludert i leien, så må leietaker opprette egen avtale med en nettleverandør hvis leietaker ønsker å ha internett og TV.

Husleieloven § 3-1 Husleieloven § 3-4