Hopp til hovedinnhold

Har leietaker lov til å ha kjæledyr?

En blå og en oransje boligblokk fra froskeperspektiv. Foto.

Temaer i denne artikkelen

Husleiekontrakt

Selv om utleier har tatt inn i kontrakten at dyrehold ikke er tillatt, kan leietaker holde dyr dersom det er gode grunner for det og dyreholdet ikke er til ulempe for utleier eller andre beboere av eiendommen.

Eksempel: Leietaker inngår en leiekontrakt hvor ett av punktene er: Husdyr er ikke tillatt. Etter en stund får leietaker en samboer, som har jakthund. Utleier kan likevel ikke nekte hundeholdet, med mindre det foreligger spesielle grunner. Det kan for eksempel være at utleier har allergi og skal bruke boligen etterpå, hunden bjeffer nattestid eller er til annen ulempe for naboer.

Leietaker kan bli ansvarlig for eventuell ekstra slitasje på boligen som følge av dyreholdet.

Husleieloven § 5-2 Vedlikeholdsplikt og forandringer i boligen