Hopp til hovedinnhold

Vederlag for leietakers forbedringer

Temaer i denne artikkelen

Vedlikeholdsplikt og forandringer i boligen

Utflytting

Dersom leietaker i leieperioden har gjort en forandring i boligen som gjør at boligen blir forbedret, kan leietaker ved leieforholdets slutt ha krav på betaling fra utleier. Forbedringer er arbeider som er større enn vedlikehold.

Et eksempel på en forbedring er installasjon av nytt utstyr i boligen som ikke var der fra før av, for eksempel av et badekar. Et annet eksempel er oppgradering eller modernisering av boligen, for eksempel ved installasjon av et nytt elektrisk anlegg.

Er det tvilsomt om det er en forbedring, kan leietaker ikke kreve betaling.

For at leietaker skal ha rett på betaling, må utleieren ha gitt en godkjenning til forandringen. Hvis leietaker og utleier avtalte at forandringene ikke skulle gi leietaker rett på betaling, kan ikke leietaker kreve betaling.

Størrelsen på betalingen skal være den økonomiske fordelen utleier oppnår som følge av forbedringene fra leietaker.

Husleieloven § 10-5