Hopp til hovedinnhold

Utleigar vil ha depositumet sin eigen konto

Eit depositum skal stå på ein sperra bankkonto i leigetakeren sitt namn. Utleigar kan derfor ikkje krevje at leigetakar betalar depositumet kontant eller til eigen bankkonto.

Viss leietakar har betalt depositumet kontant eller til bankkontoen til utleigar, kan leigetakar når som helst krevje pengane tilbake. Som hovudregel har leigetakar krav på forseinkingsrenter frå dagen leigetakar betalte depositumet.

Husleigelova § 3-5 Husleigelova § 3-7