Hopp til hovedinnhold

Ulovleg depositum – kva gjer ein?

Temaer i denne artikkelen

Depositum og garanti

Depositumet er pengane til leigetakar og skal stå på sperra konto i namnet til leigetakar.

Viss depositumet er betalt til utleigar kontant eller til utleigar sin konto er det eit ulovleg depositum (irregulært depositum). Leigetakar kan når som helst krejve pengane tilbake. Som hovudregel har leigetakar krav på forseinkingsrenter frå dagen leigetakar betalte depositumet.

Viss utleigar ikkje tilbakebetalar, kan leigetakar sende inn ein klage til Husleigetvistutvalet.

Husleigelova § 3-5 Husleigelova § 3-7 Send inn klage